do.se

Ett samhälle fritt från diskriminering - Diskrimineringsombudsmannen

DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering.

diskriminering, missgynnande, kränkning, trakasserier, likabehandling, rättigheter, kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation, sexuell, läggning, homosexualitet, transsexualitet, ålder, bristande, tillgänglighet

https://www.do.se/

Links

hitta.se

Domain rank for do.se

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 9.58 9.89 8.96
2017-11-15 9.64 0.06 arrow_drop_up 9.91 0.02 arrow_drop_up 9.09 0.13 arrow_drop_up
2018-02-27 9.63 -0.01 arrow_drop_down 9.92 0.01 arrow_drop_up 9.05 -0.04 arrow_drop_down
2018-05-04 9.66 0.03 arrow_drop_up 9.93 0.01 arrow_drop_up 9.14 0.09 arrow_drop_up
2018-08-08 9.64 -0.02 arrow_drop_down 9.92 -0.01 arrow_drop_down 9.07 -0.07 arrow_drop_down
2018-11-07 9.91 0.27 arrow_drop_up 9.93 0.01 arrow_drop_up 9.86 0.79 arrow_drop_up
2019-02-05 9.61 -0.30 arrow_drop_down 9.94 0.01 arrow_drop_up 8.95 -0.91 arrow_drop_down
2019-05-07 9.93 0.32 arrow_drop_up 9.94 0.00 remove 9.92 0.97 arrow_drop_up
2019-08-07 9.75 -0.18 arrow_drop_down 9.93 -0.01 arrow_drop_down 9.40 -0.52 arrow_drop_down
2019-11-11 9.94 0.19 arrow_drop_up 9.94 0.01 arrow_drop_up 9.94 0.54 arrow_drop_up
2020-02-10 9.82 -0.12 arrow_drop_down 9.92 -0.02 arrow_drop_down 9.63 -0.31 arrow_drop_down
2020-06-16 9.85 0.03 arrow_drop_up 9.93 0.01 arrow_drop_up 9.69 0.06 arrow_drop_up

Position of do.se compared to other dot se domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 954 560 3,931
2017-11-15 842 112 arrow_drop_up 490 70 arrow_drop_up 3,734 197 arrow_drop_up
2018-02-27 886 -44 arrow_drop_down 437 53 arrow_drop_up 3,945 -211 arrow_drop_down
2018-05-04 913 -27 arrow_drop_down 406 31 arrow_drop_up 4,118 -173 arrow_drop_down
2018-08-08 927 -14 arrow_drop_down 419 -13 arrow_drop_down 4,056 62 arrow_drop_up
2018-11-07 296 631 arrow_drop_up 353 66 arrow_drop_up 623 3,433 arrow_drop_up
2019-02-05 1,027 -731 arrow_drop_down 346 7 arrow_drop_up 5,167 -4,544 arrow_drop_down
2019-05-07 216 811 arrow_drop_up 359 -13 arrow_drop_down 409 4,758 arrow_drop_up
2019-08-07 668 -452 arrow_drop_down 350 9 arrow_drop_up 2,981 -2,572 arrow_drop_down
2019-11-11 147 521 arrow_drop_up 299 51 arrow_drop_up 271 2,710 arrow_drop_up
2020-02-10 444 -297 arrow_drop_down 382 -83 arrow_drop_down 1,889 -1,618 arrow_drop_down
2020-06-16 372 72 arrow_drop_up 346 36 arrow_drop_up 1,551 338 arrow_drop_up

Search trend for do